Hieronder vindt u een lijst met specialisaties van Bit Powder:

Ontwikkeling van apps

We kunnen op de twee belangrijkste mobiele platformen, Android en iOS, producten leveren. Dit wil zeggen: van voor tot achter, zodat uw app uiteindelijk ook daadwerkelijk in de Apple App Store of Android Market te downloaden is. Dit is inclusief de eventuele cloud/server kant van de app, artwork, en ontwerp van de interface.

Bit Powder hanteert:

Software optimalisatie

Vaak benutten programma's (zowel mobiele apps als Mac en Unix desktop apps) niet de volledige capaciteit van het apparaat waarop het uitgevoerd wordt. Om de niet functionele kwaliteit van bestaande programma's te verbeteren kan er speciefiek op de volgende aspecten gelet worden:

De vorm van deze dienst kan varieren tot een of meerdere aspecten, en van analyseren en suggesties voor verbeteringen, tot het daadwerkelijk doorvoeren van deze voorgestelde verbeteringen.